I front med DIPS ARENA

Som første sykehus i Norge innfører nå Diakonhjemmet DIPS Arena, neste generasjons journal-løsning, i tett samarbeid med DIPS. DIPS Arena er en videreutvikling av DIPS der fokus har vært brukervennlighet, støtte for mobile løsninger og en strukturert journal.

Les hele historien.

Les din pasientjournal på Helsenorge.no

Alle pasienter har rett til å se sin journal. Til nå har pasienter henvendt seg til sin lege eller sitt sykehus og bedt om å få utlevert journalen på papir eller CD. Digital tilgang til pasientjournalen gjør det mulig å lese sykehusjournalen på Helsenorge.no. Når innbyggere har pasientjournalen sin tilgjengelig, blir det enklere å ta kontroll over egen helse.

Les hele historien.

Suksess med Integrasjonsfabrikken

Når Helse Sør-Østs systemer skal integreres, er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Vali har siden oppstart bidratt med sin kjernekompetanse. Prosjektet Integrasjonsfabrikken har som oppdrag å bygge integrasjoner for Helse Sør-Øst og alle regionens underliggende helseforetak.

Les hele historien.

Viktig brikke i verdensledende sykehus

Takket være Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) er sykehuset på Kalnes på god vei til å bli et av verdens ledende og mest moderne sykehus. Dette stiller selvsagt høye krav til alle typer leveranser, ikke minst innen IKT.

Les hele historien her.

Innføring av ny elektronisk pasientjournal på Oslo Universitetssykehus

Under hovedstadsprosessen,  i regi av Helse Sør-Øst, fusjonerte fire av Oslo-regionens største sykehus. Dette stilte høye krav til standardiseringen, og samhandling mellom de ulike IKT-systemene. Da det i 2012 ble bestemt at det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS skulle implementeres, var dette starten på en omfattende prosess som krevde nøyaktig planlegging. 

Les hele historien.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor